ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Thursday, 15 December 2011

โครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV

ที่มา facebook

โครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV
โครงการบัตรเครดิตพลังงานนำร่อง - ผู้ประกอบการ ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับ กระทรวงพลังงาน ในการใช้สิทธิ์บัตรเครดิต จะได้รับวงเงินต่อบัตรที่ 3,000 บาท/เดือน ซึ่งจะมีสิทธิ์ส่วนลดในการเติมก๊าซ NGV ได้สูงถึง 9,000 บาท ทั้งนี้โครงการบัตรเครดิตพลังงาน ถือเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ และสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง หลังจากนโยบายลดการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 เบนซินออกเทน 91 และ ดีเซล ที่สามารถทำได้เป็นนโยบายแรกหลังจากได้เป็นรัฐบา
โครงการบัตรเครดิตพลังงานนำร่อง - ผู้ประกอบการ ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับ กระทรวงพลังงาน ในการใช้สิทธิ์บัตรเครดิต จะได้รับวงเงินต่อบัตรที่ 3,000 บาท/เดือน ซึ่งจะมีสิทธิ์ส่วนลดในการเติมก๊าซ NGV ได้สูงถึง 9,000 บาท ทั้งนี้โครงการบัตรเครดิตพลังงาน ถือเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ และสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง หลังจากนโยบายลดการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 เบนซินออกเทน 91 และ ดีเซล ที่สามารถทำได้เป็นนโยบายแรกหลังจากได้เป็นรัฐบาล
โดย: Pheu Thai Party
รูปภาพ: 12