ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Saturday, 20 October 2012

เปิดหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อรายงาน คอป. (ภาษาอังกฤษ)

ที่มา uddred
ทีมข่าว นปช.
20 ตุลาคม 2555


นปช. เปิดหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆในประเทศไทย

TRCT Report from perspectives of victims

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: ห้องเอกสาร