ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Saturday, 20 October 2012

นายกฯลงพื้นที่เกาะเต่า - เกาะพงัน

ที่มา Voice TVนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว และลงพื้นที่ติดตามโครงการด้านสาธารณสุขและชลประทาน ในเกาะเต่าและเกาะพงัน โดยมีประชาชนรอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือครม.สัญจรโดยลงพื้นที่  เพื่อติดตามปัญหาของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชด้วย 
 
 
โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะเต่า พร้อมกับทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ   จากนั้น ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังเกาะพงัน และอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน เพื่อพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ   ได้บรรยายสรุปถึงความเป็นมาของอุทยาน  ขณะที่อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ได้บรรยายสรปุการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านใต้  และโครงข่ายถนนเกาะพงัน    
 
 
เมื่อแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ  เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำธารประพาส เกาะพงัน   เพื่อตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคบรรยาย สรุป
 
 
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ หลายจังหวัดเตรียมเสนอแผนงานและโครงการต่างๆ  เช่นจังหวัดพัทลุง เตรียมเสนอ 4 โครงการ คือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย โครงการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองป่าพยอม ลุ่มน้ำคลองท่าแนะ และลุ่มน้ำคลองป่าบอน โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะของน้ำ และโครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงสายเอเชีย บริเวณบ้านหนองเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณ 130 ล้านบาท 
 
 
นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอแผนงานนอกกรอบวงเงิน งบประมาณ  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีก 3 โครงการ คือการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจหลักของภาคใต้  พัฒนาทางหลวงชนบทริมฝั่งทะเลสาบสงขลา และจัดตั้งศูนย์การศึกษาและบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมเสนอ 9 โครงการ  ในวงเงิน176 ล้านบาท และจะเสนอนอกกรอบวงเงินอีก 25 โครงการ  เป็นเงินงบประมาณกว่า 1 หมื่น 8 พันล้านบาท 
20 ตุลาคม 2555 เวลา 15:47 น.