ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Monday, 22 October 2012

เห็นไส้เห็นพุง บ่อนเซาะรัฐบาล

ที่มา thaifreenews
อาศัยกฎหมายมาเป็นเครื่องมือ 
อาศัยรัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องมือ
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง กระบวนการเคลื่อนไหว
เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว
เห็นได้จากชะตากรรมพรรคไทยรักไทย 
ชะตากรรมพรรคพลังประชาชน เห็นได้จากชะตากรรม 
นายสมัคร สุนทรเวช ชะตากรรม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

แต่มาถึงอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็มิได้หมายความว่า 
เครื่องมือเดียวกันนี้จะเสกเป่า
และเนรมิตให้ได้สมตามความปรารถนา 
แม้ว่าจะขับเคลื่อนมาจากเหล่าคนหน้าเดิมก็ตาม

 ชาวบ้านเริ่มเห็นไส้ ชาวบ้านเริ่มเห็นพุง

 เป้าหมายการขับเคลื่อนอาจเพื่อบ่อนเซาะ
สถานะของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร