ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Thursday, 9 February 2012

ตุลาการผิดเลน !

ที่มา Voice TVรายการ Intelligence ประจำวันที่ 4 ก.พ. 55

ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้แก้มาตรา 112 ของนิติราษฎร์ แม้ชื่นชมว่าเป็นนักวิชาการที่มีความกล้า มีอิสระทางความคิด โดยเห็นว่า 112 ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ ซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ศ.อุกฤษยังไม่เห็นด้วยกับการให้คณะรัฐมนตรี เสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดให้รัฐสภารับรอง หรือการมีผู้พิพากษาสมทบ แต่เห็นด้วยกับการให้ผู้พิพากษาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พร้อมสำเนาการเสียภาษี และเห็นว่าสิ่งที่ควรรีบทำคือ แก้ไขกฎหมายละเมิดอำนาจศาล ที่ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษา
ประธาน คอ.นธ.ชี้ว่าระบอบประชาธิปไตยเหมือนถนน 3 เลน ที่มีอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เป็นอิสระต่อกัน แต่หลังรัฐประหาร 19 กันยา 2549 อำนาจตุลาการวิ่งนอกเลน กระบวนการยุติธรรมเบี่ยงเบนเสียหาย เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
ทั้งนี้ คอ.นธ.ยังจะเสนอให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่คนยากจนมากขึ้น ตั้งแต่การที่ตำรวจตั้งข้อหาสูง ตั้งวงเงินประกันสูง การแถลงข่าวประจานผู้ต้องหา และการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ