ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Tuesday, 14 February 2012

เครือข่ายผู้หญิงฯ หนุน “นลินี” นั่ง ปธ.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่มา MCOTสำนัก ข่าวไทย 14 ก.พ.- เครือข่ายผู้หญิงฯ หนุน "นลินี ทวีสิน" เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จะช่วยให้งานขับเคลื่อนกองทุนฯ เดินหน้าได้ เพราะมีหลายหน่วยงานมาร่วมทำงาน ไม่ปล่อยให้ พม.หน่วยงานเดียวเหมือนแต่ก่อน เตรียมยื่นข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายสตรี ต่อนายกฯ วันที่ 18 ก.พ.นี้

ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2555 แต่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยมีการเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ จากเดิมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน เป็นให้มีหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน โดยให้ นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รมว.พม. เป็นรองประธาน เพิ่มรองประธาน 2 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะทำงานระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ลดบทบาท พม. ลง ซึ่งเชื่อว่าดีกว่าเดิมเนื่องจากมี 2-3 กระทรวง เข้ามาช่วยทำงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เดินหน้าได้ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่ศึกษารูปแบบ กรอบการดำเนินงาน, ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, แต่งตั้งคณะอนุกรรมเพื่อมาทำงาน และ ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย มีผลตั้งแต่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา

ดร.สุธาดา กล่าวต่อว่า วันที่ 18 ก.พ.นี้ เครือข่ายสตรีฯ จะรวบรวม ความเห็นจากภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศต่อ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" พร้อมข้อเสนอต่อการจัดตั้งกองทุน พัฒนาสตรีฯ จังหวัดละ 100 ล้านบาท (รวม 7,700 ล้านบาท) ไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะได้พบกับ นางนลินี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย โดยข้อเสนอที่ภาคีเครือข่ายสตรีจะมอบให้นั้น บางส่วนมองว่า ควรแยกการช่วยเหลือให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ออกจากกองทุนจังหวัดละ 100 ล้านบาท เพราะไม่เพียงพอ แต่ต้องทำการสำรวจจำนวนว่า ผู้หญิงที่ยากจน และผู้หญิงที่มีความจำเป็นมีจำนวนเท่าไร ทำอย่างไร ภาครัฐจะเข้ามาทำงานช่วยเหลือโดยไม่ต้องทุ่มเงิน เช่น อาจจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ ส่วนกองทุน 100 ล้านบาท พิจารณาการใช้งานภายใต้นโยบายการพัฒนาสตรี.- สำนักข่าวไทยที่มา : สำนักข่าวไทย MCOT