ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Saturday, 18 February 2012

ผ่าทางตันวิกฤต112ให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพทำประชาพิจารณ์ แล้วลงประชามติตัดสินควรแก้หรือไม่?

ที่มา Thai E-News

หมายเหตุไทยอีนิวส์:กลุ่ม พลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย-Thai Red Australia ยื่นจดหมายต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เสนอผ่าทางตันวิกฤต112 ให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางรอบด้าน แล้วให้ประชาชนไทยทั้งประเทศลงประชามติว่าจะให้แก้ไขหรือไม่ กับให้ดำเนินคดีต่อผู้นำเรื่องนี้ไปยั่วยุให้ล้มล้างรัฐบาลนอกวิถีทางรัฐ ธรรมนูญ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.10330
ประเทศไทย
โทรสาร +66-2288-4016

13 กุมภาพันธ์ 2555
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในฐานะ Thai Red Australia เป็นองค์กรของกลุ่มคนไทยในออสเตรเลีย ที่สนับสนุนและร่วมต่อสู้กับพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าในและนอกประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยของอารยะประเทศอื่นๆในโลกด้วยวิธีสันติ ใคร่ถือโอกาสนี้ชี้แจงมายังท่าน

ด้วยขณะนี้ปรากฎชัดว่า มีสื่อมวลชนหลายแขนง กลุ่มบุคคล คณะบุคคล บุคคล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ บุคคลในคราบนักการเมืองที่เสียอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์ ร่วมกันเป็นขบวนการสร้างกระแสบิดเบือนข้อเท็จจริง นำเอาสถานการณ์จากความเจตนาบริสุทธิ์ของกลุ่มคณาจารย์ในนาม "นิติราษฎร์" ที่นำเสนอแนวทาง ข้อคิดเห็นทางวิชาการและกฎหมาย (ตามรายละเอียดที่ทราบดีทั่วกันแล้วในสื่อสาธารณะ) เพื่อให้สาธารณะชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล เพื่อจะนำข้อสรุปไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงและถาวร มาเป็นประเด็นใส่ร้ายป้ายสี กล่าวหาด้วยความเป็นเท็จ

โดยหวังปลุกปั่นยั่วยุประชาชนให้หลงเชื่อ เกิดความโกรธแค้นเกลียดชัง อาฆาตและประทุษร้าย เพื่อจะขยายความขัดแย้งนั้น ไปสู่ความรุนแรงและความไม่สงบในประเทศ ทั้งจะเป็นช่องทางให้ทหารนำเป็นข้ออ้างถึงความชอบธรรม ใช้กำลังออกมาเข่นฆ่าประชาชนเช่นกรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 อีก

ซึ่งทั้งนี้ สื่อสัญญาณที่สื่อเครือข่ายของกลุ่มต้องการอำนาจนอกระบบ นำเผยแพร่ประโคมข่าวประกอบความคิดเห็นเชิงสนับสนุน ก็เพื่อจะเป็นหนทางบรรลุจุดประสงค์สูงสุด คือการต้องการล้มล้างรัฐบาลปัจจุบันและการกลับคืนของอำนาจนอกระบบ

ดังนั้นด้วยความรักและปรารถนาดีต่อประเทศและรัฐบาล และเพื่อการสนับสนุนความถูกต้องของแนวคิดคณะนิติราษฏร์ ที่ต้องการให้ประเทศไทยดำเนินไปตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยแท้จริง และยึดมั่นในระบบนิติรัฐ นิติธรรม Thai Red Australia ขอเรียกร้องให้ท่าน ในฐานะผู้นำประเทศและรัฐบาล โปรดพิจารณารีบดำเนินการก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายและถูกลากจุงเข้าสู่เส้น ทางที่สายเกินแก้ ด้วยข้อเสนอดังนี้คือ

1. ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย พิจารณาสั่งการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ นำบุคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดต่อข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ยุยงให้เกิดการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา ทั้งที่แสดงออกทางการเขียน การพูดและการกระทำ เข้าสู่กระบวนทางกฎหมายและการยุติธรรม โดยทันทีและทุกคนไม่มีการยกเว้น

2. เพื่อยกระดับความรู้ประชาชนให้รู้ถึงปัญหาและข้อเท็จจริงแท้จริงและเพื่อ ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ ให้รัฐบาลหรือรัฐบาลสนับสนุนภาคประชาชนเปิดเวทีกลางสาธารณะ โดยรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสแสดงเหตุและผล ข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงกฎหมายและประวัติศาสตร์ ต่อสาธารณะชนโดยตรง ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการเคารพ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างบนความสงบและสันติ

3. กรณีเมื่อมีการเสนอขอแก้ไขกฎหมายอาญา (กฎหมายหมิ่น) มาตรา 112 รัฐบาลสมควรต้องพิจารณาดำเนินการให้มีการลงประชามติ เพื่อรับฟังความต้องการจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่

สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะพร้อมทำหน้าที่ นำความจริงมาสร้างเกราะคุ้มกันให้ประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่กลัวต่อความไม่ถูกต้องและความ อยุติธรรม

ขอแสดงความนับถือ

พลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย
Thai Red Australia