dmc

ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Friday, 19 October 2012

"แต้มภาพ เขียนลวง"

ที่มา ประชาไท

 


แต้มชีวิตเติมความฝันปั้นเป็นภาพ
ปัดแปรงทาบแรงเงาหรี่สาดสีสัน
วาดตัวตนวาดเรื่องราววาดคืนวัน
วาดเส้นสั้นโค้งยาววาดวนเวีย
ระหว่างทางฝันใฝ่ตามใฝ่ฝัน
ลดช่องว่างระหว่างกันแปรผันเปลี่ยน
ใส่อารมเร้าสัมผัสสุดแนบเนียน
เติมจินตนาการจารเจียรเขียนชีวิต
แต่สุดท้ายเป็นได้แค่ปลายหมึก
ที่ลากยาวจากสำนึกล้ำลึกคิด
ไม่ต่างจากสังคมไทยเลยสักนิ
เหมือนให้สิทธิแต่วาดร่างภาพรางลวง
ลวงประชาว่ามีสิทธิเสรีภาพ
แต่ปรามปราบชีวิตถ้าล้ำล่วง
ลวงว่ามีความเป็นธรรมให้ทั้งปวง
แต่บวงสรวงชีวิตด้วยสิทธิรั
หยุดเถิดหยุดเสแสร้งแกล้งล้ำเลิศ
หยุดทูนเทิดความงามดีที่จำกัด
หยุดใช้ทุน-ราชการ-ศาล-ทหาร-วัด
เพียงประหัตเพื่อประหารประชาชน
วาดดาว
Photo by Pictuares (https://www.facebook.com/pic1610)