ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Friday, 19 October 2012

สิ้นธ.ค.2555 นิตยสารนิวส์วีคจะหยุดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ที่มา thaifreenewsNewsweek Magazine will to go to all-digital 
format in early 2013, 
editor-in-chief Tina Brown announced Thursday. 
Drew Fitzgerald reports on Markets Hub. 
Photo: AFP/GettyImages.
นิตยสารนิวส์วีคนิตยสารอเมริกา
ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาปัจจุบันจนครบ 80 ปี
จะเลิกจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เหลือแต่สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น
โดยจะยุติการพิมพ์รูปเล่มในวันที่ 31 สิ้นเดือนธันวาคม ปีนี้เป็นฉบับสุดท้าย 
นิวส์วีคออนไลน์
http://www.tfn5.info/board/index.php?topic=42499.0