ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Wednesday, 1 February 2012

กต.เชิญทูตยุโรปชี้แจงสถานการณ์ไทยหวังถอนประกาศเตือนก่อการร้าย

ที่มา : สำนักข่าวไทย MCOTกระทรวงการต่างประเทศ 1 ก.พ.- นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศให้ข้อมูลและชี้แจงสถานการณ์ให้แก่ประเทศ ต่าง ๆ ที่ยังคงออกประกาศคำแนะนำการเดินทางต่อประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีอาจมีการก่อ การร้ายในไทย เพื่อให้พิจารณาปรับหรือทบทวนประกาศดังกล่าว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้หารือเพิ่มเติมกับบางประเทศและมีการถอนประกาศเตือนไป แล้ว 8 ประเทศ ยังคงเหลืออีก 14 ประเทศ ที่ยังคงคำประกาศเตือน โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะพบกับเอก อัครราชทูตหรือผู้แทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ซึ่งจะได้ใช้โอกาสดังกล่าวให้ข้อมูลและชี้แจงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ที่ ถูกต้องให้ทราบ เพื่อให้แต่ละประเทศพิจารณาปรับหรือทบทวนข้อความในประกาศคำแนะนำของตนต่อ ไป.-สำนักข่าวไทย