ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Wednesday, 18 January 2012

17 1 55 ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ปัญหาอยู่ที่ไม่มีใครเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

ที่มา DNNTHAILAND