ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Sunday, 29 May 2011

พท เรียกร้องกกต ทำการประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแก่ประชาชน

ที่มา Pheuthai

พท เรียกร้องกกต ทำการประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแก่ประชาชนพท วอนกกต ดูแลกการจัดทำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าให้โปร่งใสพท วอนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ให้กับเวทีปราศรัยของทุกพรรค